;
;

Benvinguts a TecnoLord, d'enginyeria Informàtica

TecnoLord Enginyeria Informàtica
;
Estratègia

Estratègia de treball

Recerca

TecnoLord esta en continu aprenentatge. Projecte rere projecte, es realitza una recerca de quina serà la millor tecnología que s'adapta a ell i al client.

Prototipat

Si el projecte ho requereix, es realitza un primer prototipat visual, per tenir una primera idea de com serà.

Interacció amb el client

TecnoLord demana una col·laboració estreta del client al llarg del projecte, per tal d'obtenir un producte final ajustat als seus requeriments..

Desenvolupament

Es realitza un desenvolupament per parts del projecte final, millorant així el rendiment del producte, com també millorant-ne el resultat final.

Estratègia
Perque nosaltres:

Fer realitat la teva idea es

Treballant amb metodologies agils, busquem la màxima interacció client desenvolupador, per així obtenir un resultat final robust i ajustat a les peticions.

  • El client desglossa la seva idea, en un conjunt d'histories d'usuari, on explica les diferents accions, qui les realitza...

  • A través de la idea obtinguda, i del desglossat d'histories el desencolupador divideix el projecte en petits problemes que el client anirà reevaluant i validant.

  • El client forma part del projecte. No es tracta de fer un encarreg i veure els resultats finals.

  • Els petits trossos validats, aniran formant l'estructura del projecte. El producte final, es la suma dels diferents problemes, que haura estat controlada i testejada pel desenvolupador i el client.

;
Que podem fer.

Els nostres serveis.

Disseny Web.

Disseny Web definicio.

Desenvolupament

Desenvolupament de serveis a mida, adaptats al 100% a les exigencies dels clients, cobrint totes les fases del cicle de vida del software requerit..

Apps per a Mobil.

Les aplicacions mobils obren nous horitzons. Guiem perque la idea d'origen de la app es converteixi en un camp obert de possibilitats per a potenciar el teu negoci.

Enginyeria de sistemes

Connectar entorns web amb entorns d'escriptori, botigues virtuals... Migració d'entorns propietaris a sistemes basats en software lliure. Posem tecnologies al servei de l'usuari

Aplicacions per a la gestió de la seguretat

Sitema especific per a instal·lacions per a la gestió i emmagatzematge de captures de sistemes de seguretat.

Formació

Amplia oferta formativa en l'àrea de la informàtica. Programació, gestió Bases de Dades, Civerseguretat, Software lliure...

Oriol Riu Gispert

Enginyer Informatic

Màster en Civerseguretat

definicio telecos

des de 2020

Grau en enginyeria Informatica

definicio grau

Finalitzat el 2016

CFGS en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

definicio cfgs

Finalitzat el 2006

Màster de professorat especialitat en tecnología

definicio master

Finalitzat el 2018

Curs de formació Bàsica per a bombers

definicio bombers

Finalitzat el 2009

Bomber d'empresa nivell avançat

definicio bombers empresa

Finalitzat el 2012

Tècnic operador en gestió d'emergències

definicio operador

Finalitzat el 2009

Certificat de suport vital bàsic i DEA

definicio DEA

Finalitzat el 2018

Curs d'habilitats comunicatives

definicio habilitats comunicatives

Finalitzat el 2019

Visió per Computador

definicio visio

Processament d'imatges C++ Python Algoritmia

Bases de dades

definicio bbdd

Administració Gestió Modelatge SQL MySQL PostgreSQL Hadoop Workbench

Enginyeria de Softuare

definicio enginyeria

Metodologies Agils Prototipat Kanban Planificació Àgil Test Driven Development Gestió de comunicacions Gestió d'equips Gestió de cost

Usabilitat

definicio usbilitat

Interacció humana amb les computadores Avaluació d'Usabilitat Disseny Centrat en l'Usuari Anàlisi d'usuaris i tasques Accesibilitat

Robotica

definicio robotica

C C++ Arduino Electronica IoT

Web i Apps mobil

definicio web

HTML PHP JavaScript Java Css Laravel Vue Angular Python

Administració de sistemes

definicio administracio

Bash Seguretat Planifiació i administració de xarxes Software concurrent Software distribuit Foaments de maquinari
;
;